publicerad: 2021  
1fil filen filer
fil·en
substantiv
1 nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang, er­satt av "kör­fält" enkelriktad, vanligen markerad, del av bred kör­bana
det gäller att byta fil i god tid när man ska svänga åt vänster; hon låg i fel fil vid av­farten
belagt sedan 1940; av franska file 'rad, räcka, led', av filer 'spinna', till fil 'tråd'; jfr ur­sprung till defilera, filé, filigran, profil
2 i vissa ut­tryck (placering på) rad
i fil
rummen ligger i fil
belagt sedan 1751
3 samling av sammanhängande data lagrad under ett fil­namn i ett fil­system
filkatalog; filnamn; bildfil; ljudfil; systemfil
man måste söka i flera filer för att få fram alla upp­gifter
belagt sedan 1970-talet
2fil filen filar
fil·en
substantiv
ett verk­tyg för bearbetning av material genom av­rivning av små partiklar med upp­huggna små skär­tänder på bladet
grovfil; metallfil; nagelfil; träfil
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska fil; av lågtyska vile med samma betydelse; av ovisst urspr.
3fil filen
fil·en
substantiv
filmjölk särsk. (i sammansättn.) i beteckningar på sur­mjölks­produkter
filpaket; långfil; lättfil
belagt sedan 1732; sv. dial. fil; av om­diskuterat urspr.