publicerad: 2021  
filter filtret, plural filter, bestämd plural filtren
filtr·et
substantiv
fil´ter
material eller an­ordning som släpper igenom mindre bestånds­delar men fångar upp större och där­för an­vänds för rening; vanligen för absorption av fasta partiklar från vätska el. gas
filterkol; filterpapper; kaffefilter; luftfilter; tefilter; vattenfilter
filter (för/mot något)
filter (för något)
filter (mot något)
cigaretter med filter
äv. an­ordning för bortskiljning av våg­längder, strömmar eller spänningar av viss typ, t.ex. till kamera(objektiv)
äv. bildligt
ett filter av för­domar
belagt sedan 1747; av franska filtre, medeltidslat. fil´trum med samma betydelse; besläktat med filt