publicerad: 2021  
fingrad fingrat fingrade
fingr·ad
adjektiv
fing`rad
förgrenad på ett finger­liknande sätt särsk. om blad på växter, samman­satta av småblad som ut­går från samma punkt vid bladets bas
smultron har fingrade blad
belagt sedan 1754