publicerad: 2021  
finsnickeri fin­snickeriet fin­snickerier
fin|­snick·eri·et
substantiv
[fi`n-] el. [-i´]
finare snickeri­arbete
finsnickeri (med/på något)
finsnickeri (med något)
finsnickeri (något)
äv. om mot­svarande lokal el. före­tag
äv. bildligt arbete som kräver stor precision
fin­snickeriet på den nya lagen på­går för fullt
belagt sedan 1852