publicerad: 2021  
finstilt neutrum fin­stilt, bestämd form och plural fin­stilta
fin|­stil·ta
adjektiv
fi`nstilt
tryckt med liten tryckstil
sär­skilt (substantiverat) om del av av­tal som är skriven med fin (och mer svår­läst) stil
av det fin­stilta fram­går att försäkringen inte gäller för detta fall; läs av­talet noga, även det fin­stilta!
ibland äv. bildligt fin­stämd, raffinerad
språket i romanen är fin­stilt, kniv­skarpt men ock­så poetiskt
belagt sedan 1901