publicerad: 2021  
firmament firmamentet
firma·ment·et
substantiv
firmamen´t
något hög­tidligt himlavalv
inga stjärnor syntes än­nu på firmamentet
äv. bildligt
lysande stjärnor på underhållnings­världens firmament
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska firmament; av lat. firmamen´tum 'fäste; stöd', till firma´re 'befästa'; jfr ur­sprung till affirmativ, farm, firma, ferm, konfirmera