publicerad: 2021  
fisk fisken fiskar
fisk·en
substantiv
(typ av) växel­varmt ryggrads­djur som lever i vatten och andas med gälar och vanligen har fenor och fjäll
fiskaffär; fiskhamn; fisknät; fiskodling; fiskstim; akvariefisk
snabbsimmande fiskar; fiskarna sprattlade i näten; till fiskarna räknas bl.a. ock­så hajar och rockor
ofta koll. om viss mängd av dessa djur (betraktad som föda)
färsk fisk; djup­fryst fisk; fånga fisk; två kilo fisk; näten var fulla med fisk
äv. om mat­rätt av (vissa) sådana djur
fiskbullar; fisksoppa
rökt fisk; stekt fisk till mid­dag
äv. om en stjärn­bild som ser ut som två fiskar i best. form plur.
äv. om person som är född under den tid av året som astrologiskt an­ses höra ihop med Fiskarnas stjärn­bild
Vilket stjärn­tecken är du? – Jag är fisk
en ful fisk en skurk­aktig personhan har all­tid betraktats som en ful fisk och ingen blev förvånad när han åkte fast för bedrägeri
fina fisken var­dagligtnågot ut­märktdet nya åter­vinnings­systemet är fina fisken
få sina fiskar varma få stark kritiksamtliga parti­ledare fick sina fiskar varma i ut­frågningen in­för valet
som fisken i vattnet i sin rätta miljövilket ofta med­för en känsla av trivsel och hem­tamhet: hon talar flytande franska och är som fisken i vattnet i Paris; han trivs som fisken i vattnet med sitt jobb som dietist
stum som en fisk se stum
varken fågel eller fisk se fågel
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska fisker; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. pis´cis 'fisk'; idiomet sina fiskar varma (1647) inne­fattar mat i likhet med flera andra ut­tryck för ovett och stryk - jfr t.ex. äldre sv. munfisk 'ör­fil'