publicerad: 2021  
fiskegräns fiske­gränsen fiske­gränser
fiske|­gräns·en
substantiv
fis`kegräns
gränslinje utan­för en kust innan­för vilken bara kust­statens egna med­borgare får fiska
Is­land flyttade ut fiske­gränsen till 200 sjö­mil utan­för kusten
belagt sedan 1907