publicerad: 2021  
gymnasium gymnasiet gymnasier
gymn·asi·et
substantiv
[-na´-] el. [-na`-]
en skolform som är på­byggnad till grund­skolan och ger grund för yrkesverksamhet el. högre ut­bildning
gymnasieelev; gymnasiekompetens; gymnasieutbildning; ungdomsgymnasium; vuxengymnasium
(i/på) gymnasiet
(i) gymnasiet
() gymnasiet
söka till gymnasiet; gå på gymnasium; han har just gått ut gymnasiet; 1970 integrerades fack­skolan, yrkes­skolan och gymnasiet i gymnasie­skolan
äv. om mot­svarande byggnad
det ligger ett gymnasium bortan­för parken
äv. om gymnasie­skola med någon special­inriktning
fiskegymnasium; fotbollsgymnasium; skidgymnasium; tennisgymnasium
belagt sedan 1620; ur grek. gymnas´ion 'idrotts­plats' (senare äv. samlings­punkt för filosofer och konstnärer), till gymnos´ 'naken'; jfr ur­sprung till gym, gymnastik