publicerad: 2021  
fjäll fjället, plural fjäll, bestämd plural fjällen
fjäll·et
substantiv
1 berg som når över träd­gränsen ofta med särsk. syftning på nordiska berg
fjällkedja; fjällmassiv; fjällsemester; fjälltrakter; högfjäll; kalfjäll
vandra i fjällen; på vinter­lovet ska de åka skidor i fjällen
äv. all­männare dialektalt delvis kalt, svårtillgängligt berg särsk. i namn på berg i Bohus­län, Dals­land och Värm­land
Kroppefjäll
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska fiäll, isl. fjall med samma betydelse; nord. ord av okänt urspr.
2 platt, hård hud­bildning hos vissa djur t.ex. fiskar och ormar; vanligen taktegel­formigt täckande
fjällen faller från någons ögon ur­sprungligen biblisktnågon in­ser plötsligt det verkliga förhållandeti pjäsens slutscen faller fjällen från kung Oidipus ögon och sanningen upp­dagas
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska fiäll; svenskt ord, mot­svarande isl. fiall 'djurhud'; besläktat med fäll, päls
3 hinn­aktig bildning av förkrympta blad (eller stipler) på växter som skyddar blad- och blom­anlag eller dylikt, lagrar näring m.m.
blomfjäll; skärmfjäll
belagt sedan 1742; se ur­sprung till fjäll 2
4 av­stött del av hudens horn­lager på människan
belagt sedan 1578; se ur­sprung till fjäll 2