publicerad: 2021  
1flabb flabben flabbar
flabb·en
substantiv
var­dagligt i vissa ut­tryck mun
hålla flabben hålla tysthar du inget vettigt att säga kan du hålla flabben!
belagt sedan 1640; se ur­sprung till 2flabb!!
2flabb flabbet, plural flabb, bestämd plural flabben
flabb·et
substantiv
var­dagligt hög­ljutt, obehärskat skratt
gapflabb; hånflabb
flabb (åt någon/något/sats)
flabb (åt någon)
flabb (åt något)
flabb (åt sats)
belagt sedan 1850; eg. 'stor mun, käft'; av lågtyska vlabbe 'hängande mun'