publicerad: 2021  
klav klaven klaver
klav·en
substantiv
1 tecken som fixerar ton­höjden för en bestämd not­linje och där­igenom för hela not­systemet; vanligen placerat i början
belagt sedan 1802; av lat. cla´vis 'nyckel'; jfr ur­sprung till enklav
2 nyckel eller förklaring till något, t.ex. chiffer
belagt sedan 1701