publicerad: 2021  
flathet flatheten
flat·het
substantiv
fla`thet
av­saknad av kraft att vid­ta (mot)åt­gärder mot negativa före­teelser
flathet (mot någon/något)
flathet (mot någon)
flathet (mot något)
myndigheternas flathet mot miljö­bovarna
belagt sedan 1582