publicerad: 2021  
flockblomstrig flock­blomstrigt flock­blomstriga
flock|­blomstr·ig
adjektiv
[flåk`-]
ofta i fack­mässiga samman­hang flockblommig
hund­loka och dill hör till familjen flock­blomstriga växter
belagt sedan 1875