publicerad: 2021  
flocka sig flockade flockat
verb
[flåk`a]
samla sig till större grupp om personer el. djur
SYN. flockas
några flockar sig (någonstans)
ungdomarna flockade sig kring idolen
belagt sedan 1850
flocka sigflockande