publicerad: 2021  
fob
adverb
[fåb´]
med frakt till och lastning på far­tyget på säljarens bekostnad
JFR cif
fobköp; fobleverans
belagt sedan 1891; av engelska FOB, F.O.B., fob, f.o.b., förk. av free on board 'fritt om­bord'