publicerad: 2021  
folkmål folk­målet, plural folk­mål, bestämd plural folk­målen
folk|­mål·et
substantiv
[fål`k-]
dialekt på lands­bygden som är föga på­verkad av riks­språket
() folkmål
belagt sedan 1863