publicerad: 2021  
folkräkning folk­räkningen folk­räkningar
folk|­räkn·ing·en
substantiv
[fål`k-]
fast­ställande av folk­mängden (ofta i ett land) och ibland äv. av andra statistiska upp­gifter om med­borgarna
enligt landets författning ska en folk­räkning ske vart tionde år
belagt sedan 1644