publicerad: 2021  
rik rikt rika
adjektiv
1 mycket väl försedd med ekonomiska till­gångar vanligen om person
SYN. förmögen 1 MOTSATS fattig JFR välbärgad
en rik amerikanska med silver­blått hår
äv. om om­råde, stat eller dylikt
de rika industri­länderna; stadens rika kvarter
rik som ett troll oerhört rikhon är dotter till en amerikansk olje­magnat och rik som ett troll
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska riker 'förnäm; mäktig; rik; dyrbar'; gemensamt germanskt ord, trol. lån från keltiskan och besläktat med lat. re´x 'konung'; jfr ur­sprung till regera
2 ofta som efter­led el. med prep. som inne­håller eller om­fattar stor mängd av viss, vanligen positivt värderad, före­teelse
bildrik; detaljrik; folkrik; färgrik; proteinrik; regnrik
rik (något/några)
rik (något)
rik (några)
en rik samling konst; sjön är rik på kräftor; landskapet är rikt på kontraster; Sverige är rikt på skog; rikt ornamenterade palats (adverbial)
ibland äv. om något som fram­bringar mycket
en rik gruva; rika fyndigheter av olja
äv. beträffande mer abstrakt före­teelse som ut­märks av visst (positivt) inne­håll
ett rikt liv; landets rika historia
spec. i fråga om själslig förmåga eller dylikt
fantasirik; idérik; sinnrik; snillrik
vara rik på idéer; vara rik på erfarenheter
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)