publicerad: 2021  
formation formationen formationer
form·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 sär­skilt militär­väsen och sport upp­ställning som bildar visst mönster
formationsflygning; V-formation
flyga i formation; laget byter ofta formation
belagt sedan 1889; av lat. forma´tio med samma betydelse; se ur­sprung till formera
2 bildning av viss form
molnformation
en formation (av något)
snön låg i våg­liknande formationer
spec. bildning som till­hör viss geologisk period
sandstensformation
belagt sedan 1730