publicerad: 2021  
-bar -bart -bara
adjektiviskt slutled
möjlig att göras till före­mål för den handling som an­ges av för­ledet
äv. mera all­mänt karakteriserande
belagt sedan 1320–50 (i opinbar; (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga)) fornsvenska -bar; av lågtyska -bar med samma betydelse; urspr. till bära, med grundbet. 'bärande, som kan bära'