publicerad: 2021  
1fossil fossilt fossila
foss·il
adjektiv
fossi´l
som ut­gör förmultnad rest av djur eller växt från tidig geologisk period och bevarats i av­lagringar
JFR utdöd
fossila bränslen som sten­kol och olja
belagt sedan 1802; till lat. foss´ilis '(upp)grävd', till foss´a 'grav'
2fossil fossilet, plural fossil el. fossiler, bestämd plural fossilen el. fossilerna
foss·il·et
substantiv
fossi´l
bevarad rest av djur eller växt från tidig geologisk period
spårfossil
fossil i kalk­sten
äv. bildligt helt otidsenlig person eller före­teelse
fossilen från diktatur­tiden satt kvar på höga poster
belagt sedan 1827; se ur­sprung till 1fossil!!