publicerad: 2021  
fotografera fotograferade fotograferat
verb
fotografe´ra
av­bilda med hjälp av ljusets in­verkan på ett ljus­känsligt material och med hjälp av kamera
någon fotograferar (någon/något) (med något)
någon fotograferar (någon) (med något)
någon fotograferar (något) (med något)
fotografera ut­sikten; fotografera med blixt; fotografera med tele­objektiv; fotografera med hög­känslig film; fotografera släkten på 50-års­middagen
spec. om att ta ett foto av något som redan är en bild el. text ofta med partikelnav
någon fotograferar (av någon/något) (med någon/något)
någon fotograferar (av någon) (med någon)
någon fotograferar (av någon) (med något)
någon fotograferar (av något) (med någon)
någon fotograferar (av något) (med något)
fotografera av reproduktionen; fotografera av texten
belagt sedan 1841; till foto- och grek. graph´ein 'skriva'
fotograferafotograferande, fotografering