publicerad: 2021  
-grafi -grafin -grafier
-grafi·er
substantiviskt slutled
beskrivning av (visst) ämnesområde ibland till skillnad från utforskning; särsk. i namn på vetenskaper
äv. med ton­vikt på registrering (och åter­givning) av något slag
belagt sedan 1929; till grek. -graphia, till graph´ein 'skriva'