publicerad: 2021  
framfärd fram­färden fram­färder
fram|­färd·en
substantiv
fram`färd
något ålderdomligt resa till ett visst mål vanligen från hemmet
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska framfärdh