publicerad: 2021  
frappant neutrum frappant, bestämd form och plural frappanta
frapp·ant
adjektiv
[-an´t] el. [-aŋ´t]
som man genast lägger märke till på grund av någon tydligt fram­trädande egenskap
likheten mellan bröderna var frappant
belagt sedan 1780; av franska frappant med samma betydelse; till frappera