publicerad: 2021  
1fras frasen fraser
fras·en
substantiv
1 fixerat språkligt ut­tryck som före­ligger färdigt att an­vändas i en viss situation
hälsningsfras; standardfras
fasta fraser; nötta fraser; frasen fastnade i minnet; "Vi måste öka an­slagen till forskningen" är en åter­kommande fras hos politikerna
ibland med bi­betydelse av innehållslöshet eller dylikt
tomma fraser om jäm­likhet
äv. som grammatisk term naturlig del av sats (som bildar en sats­del)
nominalfras; prepositionsfras; verbfras
ett substantiv med bestämningar bildar en fras, en s.k. nominal­fras
belagt sedan 1539; av grek. phras´is 'ut­tryck'
2 kortare sammanhängande melodiskt av­snitt
tretaktsfras
en melodisk fras
belagt sedan 1779
2fras fraset
fras·et
substantiv
frasande ljud
fras (av något)
fraset av sidenklänningar
belagt sedan 1810; till frasa