publicerad: 2021  
frasa frasade frasat
verb
fra`sa
ge ifrån sig sprött prasslande ljud som siden el. tunt papper vid beröring
något frasar
frasande under­kjolar; det tunna frasande snö­lagret; torra frasande asp­löv
belagt sedan 1651; jfr fornsvenska och sv. dial. frasa 'surra; dåna; fräsa'; trol. ljud­härmande; nära besläktat med fräsa
frasafrasande, 2fras