publicerad: 2021  
frekvens frekvensen frekvenser
frekv·ens·en
substantiv
frekven´s
an­tal före­komster per (tids)enhet eller in­om ett visst material av någon (räkne­bar) storhet
SYN. periodtal
frekvensundersökning; besöksfrekvens; olycksfallsfrekvens
frekvens (av något/några)
frekvens (av något)
frekvens (av några)
en frekvens (av/på mått)
en frekvens (av mått)
en frekvens (mått)
låg frekvens; ordet "och" har hög frekvens i svenskan
spec. hos våg­rörelse an­tal svängningar per sekund
grundtonsfrekvens
sär­skilt vid radiomottagning
ta in program 3 på frekvensen 99,7 mHz
belagt sedan 1874; av lat. frequen´tia 'tal­rikhet; stort följe; massa'; till frekvent