publicerad: 2021  
ordbok ordboken ordböcker
ord|­bok·en
substantiv
o`rdbok
bok med förteckning över (ett fylligt ur­val av) ett språks ord jämte beskrivningar på samma språk
ordboksartikel; dialektordbok; nätordbok; slangordbok; synonymordbok
en ord­bok över svenska språket; en digital ord­bok med avancerade sök­möjligheter; den stora mängden automat- och användargenererade ord­böcker på nätet
äv. om liknande bok där ordens mot­svarigheter på annat språk an­ges
en stor svensk-engelsk ord­bok
ibland äv. om så­dan förteckning utan ord­förklaringar
baklängesordbok; frekvensordbok
belagt sedan 1690