SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fak´tisk adjektiv ~t fakt·isksom verkligen existerar admin.af.JFRcohyponymreell 1cohyponymegentligcohyponym1konkret vi måste få en bild av de faktiska förhållandena på platsenhon såg faktiska möjligheter till en lösningspec. om ngt som verkligen gäller trots yttre tecken på mot­satsenegentlig NN är president men ON är landets faktiske ledare och diktatorsedan 1822av ty. faktisch med samma betydelse; till faktum