publicerad: 2021  
frihandsteckning frihands­teckningen frihands­teckningar
fri·hands|­teckn·ing·en
substantiv
fri`handsteckning
teckning som ut­förs utan linjal eller liknande hjälp­medel
ibland äv. om skiss­artad beskrivning i ord
det är svårt att beskriva henne i korta orda­lag, men låt mig göra en frihands­teckning
belagt sedan 1847