publicerad: 2021  
frikalla frikallade frikallat
verb
fri`kalla
befria från viss skyldighet särsk. från militär­tjänst men äv. all­männare
någon frikallar någon (från något)
han blev fri­kallad (från militär­tjänst) på grund av dålig syn; hon blev fri­kallad från skatt­skyldighet
belagt sedan 1627
frikallafrikallande, frikallelse