publicerad: 2021  
frikativa frikativan frikativor
frik·at·iv·an
substantiv
frik`ativa äv. frik´ativa
språk­ljud som bildas genom att luft­strömmen hörbart pressas genom en förträngning i tal­apparaten
SYN. spirant
svenskans frikativor är bl.a. "f", "v" och "s"
belagt sedan 1874