publicerad: 2021  
frikoppla frikopplade frikopplat
verb
fri`koppla
ofta perfekt particip (till­fälligt) upp­häva förbindelsen mellan drivande och belastad axel hos en motor
frikoppla någon/något (från något)
frikoppla någon (från något)
frikoppla något (från något)
om man får sladd är det ofta viktigt att fri­koppla motorn
äv. bildligt
han blev fri­kopplad från projektet; en kyrka fri­kopplad från staten
belagt sedan 1903
frikopplafrikopplande, frikoppling