publicerad: 2021  
frossbrytning fross­brytningen fross­brytningar
fross|­bryt·ning·en
substantiv
[frås`-]
ofta plur. skakning kombinerad med köld­förnimmelse intensiv och kort­varig
JFR 2frossa
patienten svettades och hade fross­brytningar sam­tidigt
belagt sedan 1773