publicerad: 2021  
1frossa frossade frossat
verb
[frås`a]
äta glupskt och omåttligt
någon frossar (på/i något)
någon frossar (i något)
någon frossar (något)
frossa på bakelser
äv. bildligt ohämmat hänge sig åt något
kvälls­tidningarna frossar i detaljer kring mordet
belagt sedan 1526; av lågtyska vratzen med samma betydelse, besläktat med tyska fressen 'äta'; jfr ur­sprung till 1fräta!!
frossafrossande, frosseri
2frossa frossan frossor
fross·an
substantiv
[frås`a]
1 (till­stånd med) skakningar eller skälvningar förenade med köld­känslor ofta i kombination med hastigt stigande feber
frosskakning; björnfrossa
bi­verkningarna av tabletterna var obehagliga: feber, frossa och kräkningar
ibland bildligt
ekonomin tycktes ha drabbats av frossa
belagt sedan 1578; sv. dial. frosse, frusi; bildn. till frysa
2 var­dagligt vanligen i sammansättn. frosseri
filmfrossa; målfrossa; räkfrossa
belagt sedan 1990