publicerad: 2021  
fråga sig frågade frågat
verb
frå`ga sig
undra i tanken el. utan att vänta sig ett svar
någon frågar sig sats
hon frågade sig vad det var som höll dem samman
fråga sig fram ta sig till rätt plats genom att upp­repade gånger fråga om vägende frågade sig fram till vandrar­hemmet
fråga sig för om något under­söka något genom att fråga olika personerde fick fråga sig för om eventuell mängd­rabatt
belagt sedan 1839
fråga sigfrågande, fråga