publicerad: 2021  
undra undrade undrat
verb
un`dra
1 vara intresserad av att få veta något, och där­för ofta fråga
någon undrar (sats)
någon undrar (om/över något/sats)
någon undrar (om något)
någon undrar (om sats)
någon undrar (över något)
någon undrar (över sats)
jag undrar var­för hon aldrig kommer; han hade varit borta så länge att folk började undra (vad det kunde bero på); hon undrade i sitt stilla sinne vem främlingen var
äv. försvagat, i ut­tryck för förmodan eller dylikt
jag undrar om det inte är dags för kaffe nu
det är inte att undra på det är inte så konstigtdet är inte undra på att hon är rädd för hundar efter­som hon blev illa biten som barn
undra på det! det är inte så konstigtfilmen blev en succé och undra på det med en så­dan ut­märkt regi och så skickliga skåde­spelare!
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska undra; bildn. till 3under; jfr ur­sprung till beundra, förundra
2 tvivla
någon undrar (något/sats)
någon undrar (något)
någon undrar (sats)
de säger att de kan få tre miljoner för huset, men det undrar jag
belagt sedan 1772
undraundran