publicerad: 2021  
främlingspass främlings­passet, plural främlings­pass, bestämd plural främlings­passen
främ·lings|­pass·et
substantiv
främ`lingspass
pass för ut­länning som saknar pass från sitt hem­land och som har små eller inga möjligheter att få ett pass från hem­landet
an­söka om främlings­pass; ut­färda främlings­pass
belagt sedan 1950