publicerad: 2021  
främre ingen böjning
främ·re
adjektiv komparativ
främ´re
placerad fram­till eller längre fram i rummet
MOTSATS bakre
kyrkans främre hälft; de främre raderna på teatern; den främre stöt­fångaren; den främre delen av tåget
spec. om den del av vissa geografiska om­råden som ligger närmast Europa i vissa namn
Främre Asien; Främre Indien
främre vokal se vokal
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska främbre; till fram