publicerad: 2021  
fröträd frö­trädet, plural frö­träd, bestämd plural frö­träden
frö|­träd·et
substantiv
frö`träd
träd som lämnas kvar vid av­verkning för att alstra frön till nytt bestånd
fröträdsställning
belagt sedan 1778