SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
falsifie´ra verb ~de ~t falsi·fi·er·arveder­lägga (vetenskaplig) hypotes el. teori komm.hypotesen är så all­mänt hållen att den varken kan verifieras eller falsifierasfalsifiera ngtsedan 1939av medeltidslat. falsifica´re med samma betydelse, till lat. fal´sus ’falsk’ och fac´ere ’göra’ Subst.:vbid1-146477falsifierande, vbid2-146477falsifiering; vbid3-146477falsifikation