publicerad: 2021  
full fullt fulla
adjektiv
1 som inne­håller allt som kan rymmas i före­målet, på platsen etc. i fråga
MOTSATS 1tom 1 JFR fylld
fulladdad
full (av/med något/några)
full (av något)
full (av några)
full (med något)
full (med några)
hälla glaset fullt; salen var full av folk; hon hade munnen full med mat
äv. försvagat i ut­tryck för stor myckenhet eller dylikt med prep.av, med
fullklottrad
det var fullt av folk på bryggan
äv. bildligt
han var full av vrede; hon var full av liv
full hand se hand
full i skratt se skratt
full pott se pott
fullt hus se hus
fullt och fast all­deleshon är fullt och fast över­tygad om att hon kommer att få jobb efter sin ut­bildning
få skäppan full se skäppa
för fulla muggar se mugg
för fulla segel se segel
för fullt med högsta kapacitetskadan har läkt och nu tränar hon för fullt igen
ha fullt upp ha mycket att görarunt jul har brev­bärarna fullt upp
ha häcken full se häck
ha händerna fulla se hand
ha skäppan full se skäppa
(sjunga) för full hals se hals
ta munnen full se mun
ta steget fullt ut se steg
vara full i fan se fan
vara full i sjutton var­dagligtvara lurig och skoj­friskhon är ett riktigt bus­frö och all­tid full i sjutton
(vid) full tid se tid
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska fulder; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. ple´nus 'full'; jfr ur­sprung till plenum
2 som före­kommer i klart till­räcklig grad för att benämnas med ett visst ut­tryck
i full frihet; på fullaste allvar; det blåste full orkan; det var full sommar ute; hon är i sin fulla rätt att protestera; han är vid sina sinnens fulla bruk; hon har min fulla beundran; det är fullt klart att ... (adverbial); 10 liter är fullt till­räckligt (adverbial); att kritisera är fullt tillåtet (adverbial)
spec. största möjliga
full pension; full ersättning
äv. som har sin högsta grad
full syssel­sättning; köra med full fart; fabriken är i full verksamhet
full rulle se rulle
fullt ut helthon bestämde sig för att satsa fullt ut på musiken
i alla fulla fall se fall
lika fullt än­dåde trivdes i lägenheten men funderade lika fullt på att flytta till ett hus
njuta i fulla drag se drag
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 kraftigt berusad
supa sig full; bry dig inte om vad han säger, han är full
full som en kaja/alika mycket kraftigt berusadhan vinglade ut från puben full som en alika
belagt sedan 1430–50 (Herr Ivan Lejon-Riddaren); fornsvenska fulder; jfr äv. fornsvenska fulder ok drukkin, eg. 'full och drucken' dvs. 'mätt på både mat och dryck'