publicerad: 2021  
fullvärdesförsäkring fullvärdes­försäkringen fullvärdes­försäkringar
full·värd·es|­för·säkr·ing·en
substantiv
full`värdesförsäkring
försäkring till hela värdet
en fullvärdesförsäkring (något)
vid låne­ansökan brukar banken kräva en fullvärdes­försäkring på den belånade fastigheten
belagt sedan 1941