publicerad: 2021  
fullvärdig full­värdigt full­värdiga
full|­värd·ig
adjektiv
full`värdig
som har en viss funktion utan in­skränkningar
Turkiet hoppas bli full­värdig med­lem av EU
spec. om närings­riktig mat
full­värdig kost
belagt sedan 1876