publicerad: 2021  
fumla fumlade fumlat
verb
fum`la
röra och an­vända händerna på ett klumpigt och oskickligt sätt
någon fumlar (med/efter något)
någon fumlar (efter något)
någon fumlar (med något)
han fumlade med spännena; hon fumlade i mörkret efter ljus­knappen
belagt sedan 1741; sv. dial. fumla, till fumma 'vara darr­hänt; yra'; besläktat med famla
fumlafumlande, fummel