publicerad: 2021  
fundamental fundamentalt fundamentala
funda·ment·al
adjektiv
fundamenta´l
som om­fattar alla elementära, absolut nöd­vändiga faktorer eller förut­sättningar
fundamental (för något)
en fundamental kristen tros­sats
ibland något försvagat mycket stor
de fundamentala skillnaderna mellan Europa och Asien
belagt sedan 1766