publicerad: 2021  
funtad funtat funtade
funt·ad
adjektiv
fun`tad
något var­dagligt som har vissa grund­läggande (psykiska) egenskaper
sätt funtad funtad sätt
hur ska man vara funtad för att inte gilla hästar?; han är så funtad att han inte kan sam­arbeta
äv. som har de grund­läggande egenskaperna som fram­går av samman­hanget
ögonen är funtade så att man egentligen ser världen upp och ned
belagt sedan 1696; till sv. dial. funta 'förfärdiga'; ev. besläktat med fundera