publicerad: 2021  
furie furien furier
furi·en
substantiv
fu´rie
person i till­stånd av raseri
hon var slav under pennan och bläcket och arbetade som en furie
belagt sedan 1685; av lat. fur´ia 'hämndgudinna; rasande kvinna'; jfr ur­sprung till furor